A je to tu. Jak jste si přáli (alespoň několik z vás), připravil jsem si pro vás návod, jak číslovat stránky ve wordu. Naučíme se to jak ve verzi 2003, tak ve 2007. Nakonec nás čeká volitelné cvičení.

Rychlá navigace

Pro koho je návod vhodný

Možná si řeknete, že na tom nic není. Vložit čísla stránek přece dokáže každý. Nemít číslo na titulní stránce? Žádný problém! Ale co když píšete práci, kde máte více úvodních stran, na kterých nechtete mít číslo? Například na první bude název dokumentu a autor, na další poděkování, na dalších dvou obsah a teprve potom bychom chtěli číslovat. Anebo dokonce první stránky číslovat A, B, C, a zbytek jinak? Aha, dostal jsem vás? Doufám, že ne nadlouho. Pojďme se na to podívat.

Trocha té teorie

Vyjděme z našeho příkladu. První čtyři strany bychom chtěli mít neočíslované, zbytek očíslovaný. A řekněme, že třeba od čísla 5, 6, 7 a tak dále. Můžeme si to tedy představit jako dokument rozdělený na dvě části s jinými vlastnostmi. Části 1 (úvodní stránky) číslování nenastavíme, části 2 (zbylé stránky) nastavíme číslování. A právě takovéto části jdou ve wordu nastavit pomocí tzv. oddílů.

Jak na to? Nejprve musíme dokument rozdělit na oddíly. Říci, kde bude začínat jeden a kde ten další. Pak vložíme číslování stran pro daný oddíl a případně upravíme podle chuti. Protože ne každý z nás používáme stejné MS Office, máte nyní na výběr verzi 2003 (nezoufejte, starší fungují obdobně) a 2007. Nejprve tedy zjistíme naší verzi Office. A vyjděme vylučovací metodou. Pokud vaše Office nevypadají, jako na obrázku č.1, přejděte rovnou k sekci verze 2003. Jinak pokračujte k verzi 2007.

word2007

Obr.1: Vzhled MS Word 2007 (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Verze 2003

První čtyři strany nechceme očíslovat – oddíl 1. Zbytek stránek číslovaný – oddíl 2.

 1. Svislým posuvníkem nebo kolečkem myši dojedeme na stránku 4 a kurzorem klikneme za poslední znak (respektive slovo). Také bude vhodné zapnout si zobrazení netisknutelných znaků ikonou enter.jpg. Rovněž viz obrázek č.2.
 2. enter2

  Obr.2: Zobrazit nebo skrýt netisknutelné znaky

 3. Po zobrazení netisknutelných znaků můžeme vidět například znaky ukončující odstavce (tedy entery – znak z ikony) a nebo dokonce tzv. konec stránky, který ukončuje text na stránce a přechází na stránku další. Jedná se o netisknutelné znaky a tedy, jako jakýkoliv znak, můžeme i tyto běžným způsobem smazat. To ale dělat nebudeme. Obr. 3 ukazuje, kam jsme klikli kurzorem. Rovněž nás budou zajímat informace na stavovém řádku: Vidíme, že jsme na stránce 4, odd1 říká, že stránka patří do oddílu č. 1 (protože jsme zatím oddíly nenastavovali, budou mít všechny stránky tuto informaci).
 4. Netisknutelné znaky a informace ve stavovém řádku

  Obr.3: Netisknutelné znaky a informace ve stavovém řádku

 5. Vytvoření nového oddílu dosáhneme možností z menu Vložit/Konec… (Obr. 4). Dialogové okno nabízí, který konec vložit. Zde bychom mohli vybrat již zmiňovaný konec stránky. My ale zvolíme Na stejné stránce a potvrdíme OK (Obr. 5).
 6. Vložit konec

  Obr.4: Volba Vložit/Konec…

  Zalomení \"Na stejné stránce\"

  Obr.5: Zvolíme zalomení „Na stejné stránce“

 7. Následující dva obrázky ukazují, co se změnilo ve stavovém řádku. Text nad netisknutelným znakem „Konec oddílu (průběžně)“ bude nyní patřit do oddílu 1. Text pod ním patří do oddílu 2. Můžeme se přesvědčit: Umístěme kurzor na stranu 4 a podívejme se do stavového řádku. Pak klikněme na stranu 5.

  Kromě číslování stránek bychom mohli pro různé oddíly nastavit např. ohraničení stránek, jejich orientaci (na šířku, na výšku) apod. Pokud bychom v menu Vložit/Konec… zvolili Na další stránce, vložil by se krom nových oddílu ještě také konec stránky. Mohli jsme klidně předtím konec stránky odmazat a vložit oddíly i tímto způsobem.

 8. Oddíl 1, strana 1-4

  Obr.6: Oddíl 1 pro strany 1 – 4

  Oddíl 2, strana 5 a dál

  Obr.7: Oddíl 2 pro strany 5 a dál

 9. Předtím než vložíme čísla stránek, je nutné se podívat do zápatí a záhlaví dokumentu a drobně jej poupravit. Zavoláme volbu Zobrazit/Záhlaví a zápatí.
 10. Zobrazit Záhlaví a zápatí

  Obr.8: Zobrazení záhlaví a zápatí

 11. Pokud se podíváme na přechod str. 4 a 5, uvidíme, že záhlaví a zápatí bylo rozděleno právě podle oddílů. Zobrazil se nám také panel nástrojů pro práci se záhlavím a zápatím. Na stranu 5 vložíme doprostřed do zápatí číslování. Klikněme na ikonku Přepnout mezi záhlavím a zápatím.
 12. Rozdílné záhlaví a zápatí

  Obr.9: Rozdílné záhlaví a zápatí

 13. V zápatí se dostaneme na střed stisknutím klávesy TAB.
  Čísla stránek bychom mohli vložit známou volbou z menu (Vložit/Čísla stránek…). My ale využijeme ikonky Vložit pole STRÁNKA na panelu nástrojů Záhlaví a zápatí.
 14. Vkládáme čísla stránek

  Obr.10: Vkládáme čísla stránek

 15. Kdo si nyní myslí, že je to hotové, ten se mýlí. Sice jsme vložili čísla stránek, ale POZOR: čísla se nevložila jen na str. 5 a dál, najdeme je také na stránkách 1 až 4. Jak je to možné? Podívejme se znovu pozorně na oblast záhlaví. Každé záhlaví a zápatí totiž navazuje na to předchozí, i když rozdělíme dokument na oddíly. To pro případ, že chcete mít např. stejné záhlaví v celém dokumentu, ale jiné zápatí apod.

  Abychom Word přesvědčili, že chceme mít opravdu i odlišné zápatí, na panelu nástrojů odklikneme ikonku Odkaz na předchozí. V tu chvíli se v oblasti zápatí zruší nápis Stejné jako minulé.

 16. Zrušení předchozího nastavení zápatí

  Obr.11: Zrušení předchozího nastavení zápatí

 17. Otázka pro zvídavé školáky: :-) Zmizela čísla z prvních 4 stran po našem nastavení? Pokud se přepneme na zápatí stránky 4, uvidíme, že nikoliv. To proto, že jsme sice vše nastavili, ale číslování tomu předcházelo. Jak se tedy zbavit číslování na oddílu 1? Jednoduše. Číslo na straně 4 vymažeme a vymažou se i čísla na předchozích stranách. Záhlaví a zápatí zavřeme ikonou Zavřít na panelu nástrojů.

  Vymazání čísla na str. 4

  Obr.12: Vymazání čísla na str. 4

 18. Ikonkou Uložit dokument uložíme a přesvědčíme se, že je vše tak, jak má být.
 19. Uložení souboru do stávajícího dokumentu

  Obr.13: Vše je hotové, dokument uložíme

Pozorní z vás mohou namítat, že jsme mohli nejprve zobrazit záhlaví a zápatí, na straně 5 vypnout propojení na předchozí zápatí a teprve potom vložit čísla stránek . Ano, to je nejrychlejší a nejsprávnější postup. My jsme si ukázali ten složitější, abychom viděli, kde může nastat chyba. Cílem tedy bylo pochopit, proč chyba nastala a jak jí odbourat, aby se nám to už nikdy nestalo.

Poznámka na závěr: Pokud bychom chtěli nečíslovat pouze první stránku, která v dlouhých dokumentech bývá titulní, nemusíme dokument dělit na oddíly. Přes menu Vložit/Čísla stránek… bychom jen nastavili, že nechceme číslovat první stránku. Vznikne tak speciální záhlaví a zápatí pro první stránku.

Ti z vás, co si chtějí návod pořádně procvičit, mohou využít připraveného cvičení.

Chci si číslování procvičit…

Verze 2007

První čtyři strany nechceme očíslovat – oddíl 1. Zbytek stránek číslovaný – oddíl 2.

 1. Svislým posuvníkem nebo kolečkem myši dojedeme na stránku 4 a kurzorem klikneme za poslední znak (respektive slovo). Také bude vhodné zapnout si zobrazení netisknutelných znaků ikonou enter.jpg. Rovněž viz obrázek č.2a.
 2. Zobrazit nebo skrýt netisknutelné znaky

  Obr.2a: Zobrazit nebo skrýt netisknutelné znaky

 3. Po zobrazení netisknutelných znaků můžeme vidět například znaky ukončující odstavce (tedy entery – znak z ikony) a nebo dokonce tzv. konec stránky, který ukončuje text na stránce a přechází na stránku další. Jedná se o netisknutelné znaky a tedy, jako jakýkoliv znak, můžeme i tyto běžným způsobem smazat. To ale dělat nebudeme. Obr. 3a ukazuje, kam jsme klikli kurzorem. Rovněž nás budou zajímat informace na stavovém řádku: Vidíme, že jsme na stránce 4, odd1 říká, že stránka patří do oddílu č. 1 (protože jsme zatím oddíly nenastavovali, budou mít všechny stránky tuto informaci).
 4. Zobrazení netisknutelných znaků

  Obr.3a: Netisknutelné znaky a informace ve stavovém řádku

 5. Vytvoření nového oddílu dosáhneme možností z pásu karet Rozložení, volba Konce, možnost Nepřetržitě. Toto menu nám nabízí, který konec vložit. Zde bychom mohli vybrat již zmiňovaný konec stránky (volba Strana), ale dělat to nebudeme.
 6. Rozložení stránky - konce - nepřetržitě

  Obr.4a: Rozložení stránky/Konce­/Nepřetržitě

 7. Následující dva obrázky ukazují, co se změnilo ve stavovém řádku. Text nad netisknutelným znakem „Konec oddílu (průběžné)“ bude nyní patřit do oddílu 1. Text pod ním patří do oddílu 2. Můžeme se přesvědčit: Umístěme kurzor na stranu 4 a podívejme se do stavového řádku. Pak klikněme na stranu 5.

  Kromě číslování stránek bychom mohli pro různé oddíly nastavit např. ohraničení stránek, jejich orientaci (na šířku, na výšku) apod. Pokud bychom na pásu karet Rozložení stránky zvolili Konce/Další stránka, vložil by se krom nových oddílu ještě také konec stránky. Mohli jsme klidně předtím konec stránky odmazat a vložit oddíly i tímto způsobem.

 8. Oddíl 1 pro strany 1 - 4

  Obr.5a: Oddíl 1 pro strany 1 – 4

  Oddíl 2 pro strany 5 a dál

  Obr.6a: Oddíl 2 pro strany 5 a dál

 9. MS Word 2007 umožňuje přímé vložení čísla stránek s okamžitou manipulací zápatí a záhlaví. Starší verze vložily číslování, ale záhlaví a zápatí se muselo zobrazit na druhý krok. Vložíme číslování: karta Vložení, ikona Číslo stránky, volba Dolní okraj stránky. Dále pak vybereme formátování a kliknutím čísla vložíme.
 10. Vložení číslování

  Obr.7a: Zobrazení záhlaví a zápatí

 11. Pokud se podíváme na přechod str. 4 a 5, uvidíme, že záhlaví a zápatí bylo rozděleno právě podle oddílů. Zobrazila se nám také nová karta Nástroje záhlaví a zápatí. Vidíme ale, že na všech stranách jsou čísla, jak v oddíle 1, tak v oddíle 2. Proč je tomu tak? Podívejme se do zápatí strany 5.

  Každé záhlaví a zápatí totiž navazuje na to předchozí (vpravo je vidět nápis Stejné jako minulé), i když rozdělíme dokument na oddíly. To pro případ, že chcete mít např. stejné záhlaví v celém dokumentu, ale jiné zápatí apod. Abychom Word přesvědčili, že chceme mít opravdu i odlišné zápatí, na pásu karty Nástroje záhlaví a zápatí odškrtneme volbu Propojit s předchozím. V tu chvíli se v oblasti zápatí zruší nápis Stejné jako minulé. Vše je vidět na obrázku 8a. Vybereme ikonu Přejít na záhlaví.

 12. Otázka pro zvídavé školáky: :-) Zmizela čísla z prvních 4 stran po našem nastavení? Pokud se přepneme na zápatí stránky 4, uvidíme, že nikoliv. To proto, že jsme sice vše nastavili, ale číslování tomu předcházelo. Jak se tedy zbavit číslování na oddílu 1? Jednoduše. Číslo na straně 4 vymažeme a vymažou se i čísla na předchozích stranách. Záhlaví a zápatí zavřeme ikonou Zavřít záhlaví a zápatí na kartě Návrh.

 13. Vymazání čísla na str. 4

  Obr.9a: Vymazání čísla na str. 4

 14. Dokument uložíme kliknutím na tlačítko Office/Uložit nebo ikonou Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup, a přesvědčíme se, že je vše tak, jak má být.
 15. Uložení dokumentu

  Obr.10a: Uložení dokumentu

Pozorní z vás mohou namítat, že jsme mohli nejprve zobrazit záhlaví a zápatí, na straně 5 vypnout propojení na předchozí zápatí a teprve potom vložit čísla stránek . Tak tomu šlo ve verzi 2003. 2007čky uvažují jinak: nejprve říkám co se má kam vložit, a potom si hraji s nastavením.

Nicméně udělat by to šlo: poklepáním na oblast záhlaví či zápatí se nám otevře. Byl by to jistě nejrychlejší a nejsprávnější postup. My jsme si ukázali ten složitější, abychom viděli, kde může nastat chyba. Cílem tedy bylo pochopit, proč chyba nastala a jak jí odbourat, aby se nám to už nikdy nestalo.

Poznámka na závěr: Pokud bychom chtěli nečíslovat pouze první stránku, která v dlouhých dokumentech bývá titulní, nemusíme dokument dělit na oddíly. Přes kartu Vložení/Čísla stránek… bychom čísla vložili a na nové kartě Návrh nastavili možnost Jiné na první stránce. Vznikne tak speciální záhlaví a zápatí pro první stránku.

Ti z vás, co si chtějí návod pořádně procvičit, mohou využít připraveného cvičení.

Chci si číslování procvičit…

Úkoly k procvičování

Cvičení začněte dokumentem Noviny.doc. Tam také najdete pokyny. Zbylé dva dokumenty jsou výsledky cvičení.

Noviny.doc Stáhnout
Noviny2-final.doc Stáhnout
Noviny-final.doc Stáhnout

Doufám, že vám tento průvodce bude užitečný. Pokud by něco nešlo, nesouhlasilo, nebo byla někde chyba, určitě napište do diskuse, rád vám odpovím.

Filip 07.06.2008

211 komentářů k příspěvku “Efektivně číslujeme stránky v MS Word”

 1. Zemanová says:

  Dobrý den,
  mám prosbu – je možné nastavit automatický celkový počet stran? Aby se dole objevovalo např. Stránka č. 1 z….. Děkuji,

  • Filip says:

   @Zemanová: Dobrý den paní Zemanová,

   ano, je to možné. V nabídkách pro vložení stránky máte možnosti vloženení takovéto volby. Pokud používáte MS Word 2003, jsou na to ikonky v nástrojích pro záhlaví a zápatí. V MS Word 2007 a vyšší je tato volba v nabídce pod ikonou číslo stránky.

 2. Kristýna says:

  Dobrý den,
  v jedné mé práci (cca 80 stran) se mi objevilo následující: čísluji od 1 do 37 a další strana mi jde znovu od 1. Mohl byste mi prosím poradit, co s tím mám dělat?

  Děkuji

  • Filip says:

   @Kristýna: dobrý den, zkuste označit hodnotu číslování a pravým tlačítkem v menu nastavit číslování od určitého čísla.

 3. Ilona says:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat – upravuji dokument ve wordu, na první stránce mám nastaveno konec oddílu na liché stránce a když vložím číslování, tak mi to na druhé stránce napíše číslo 3..když zapnu čtení na celé obrazovce, ukáže se mi ještě další prázdná stránka, která asi bude ta druhá (v pořadí podle číslování), ale v normálním zobrazení se mi neukazuje…nevíte co s tím?
  děkuji za odpověď

  • Filip says:

   Dobrý den, to skutečně nevím. Kdybyste nehovořila o té stránce navíc, tipoval bych to má nastavení hodnoty číslování od určitého čísla. Takhle těžko říci.

 4. dominika says:

  Dobrý den, jak udělám, abych neměla titulní stranu pčíslovanou? :) děkuji :)

 5. dominika says:

  už jsem to zjistila :) nedočetla jsem si to do konce :)

 6. Honza says:

  !texyZdravím. Mám problém ve WORD 2007 s tím, že potřebuji zobrazit jak číslo stránky, tak i celkový počet stran.
  To samotné zvládnu, dokonce i nastavím číslování od 2 už na první straně, tak to potřebuji.
  Ale poslední stránka mi ukazuje problém, totiž, že celkový počet stran je skutečný, a nikoli o jednu větší, jak bych potřeboval.¨
  Takže poslední stránka je osmá ze sedmi. 8/7.

  Co s tím? Děkuji.

 7. Honza says:

  !texyDíky za supr článek, klíčová byla informace „odkaz na předchozí“ :). Moje práce má nyní konečně smysl :))).

 8. kačka says:

  oooo díky ti za tvé rady!

 9. Lenka says:

  Super, velké díky autorovi,úžasný návod :) díky moc :)

 10. JanV says:

  Zdravím,

  Zkuste poradit s profesionálním oříškem:
  Pro jisté účely je nutné mít v jednom dokumentu číslování celého dokumentu s odkazy na pořadí stránky z celkového počtu stran (popisujete v příkladu) a ZÁROVEŇ je nutné zobrazit pořadí stránky v daném oddílu. konvence může být např.: A (B/C), kde A je pořadí stránky v oddílu, B a C určují pořadí stránky v celém dokumentu.
  (Pokud vyřešíte, mohli byste ke zkoušce ;-)
  S pozdravem,
  JV

 11. Eliška says:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak udělat, abych měla v zápatí i číslo stránky i moje jméno. Mám Word 2007. Děkuji za odpověď.

 12. Linda says:

  Super návod!! Díky moc :)

Zanechte komentář