A je to tu. Jak jste si přáli (alespoň několik z vás), připravil jsem si pro vás návod, jak číslovat stránky ve wordu. Naučíme se to jak ve verzi 2003, tak ve 2007. Nakonec nás čeká volitelné cvičení.

Rychlá navigace

Pro koho je návod vhodný

Možná si řeknete, že na tom nic není. Vložit čísla stránek přece dokáže každý. Nemít číslo na titulní stránce? Žádný problém! Ale co když píšete práci, kde máte více úvodních stran, na kterých nechtete mít číslo? Například na první bude název dokumentu a autor, na další poděkování, na dalších dvou obsah a teprve potom bychom chtěli číslovat. Anebo dokonce první stránky číslovat A, B, C, a zbytek jinak? Aha, dostal jsem vás? Doufám, že ne nadlouho. Pojďme se na to podívat.

Trocha té teorie

Vyjděme z našeho příkladu. První čtyři strany bychom chtěli mít neočíslované, zbytek očíslovaný. A řekněme, že třeba od čísla 5, 6, 7 a tak dále. Můžeme si to tedy představit jako dokument rozdělený na dvě části s jinými vlastnostmi. Části 1 (úvodní stránky) číslování nenastavíme, části 2 (zbylé stránky) nastavíme číslování. A právě takovéto části jdou ve wordu nastavit pomocí tzv. oddílů.

Jak na to? Nejprve musíme dokument rozdělit na oddíly. Říci, kde bude začínat jeden a kde ten další. Pak vložíme číslování stran pro daný oddíl a případně upravíme podle chuti. Protože ne každý z nás používáme stejné MS Office, máte nyní na výběr verzi 2003 (nezoufejte, starší fungují obdobně) a 2007. Nejprve tedy zjistíme naší verzi Office. A vyjděme vylučovací metodou. Pokud vaše Office nevypadají, jako na obrázku č.1, přejděte rovnou k sekci verze 2003. Jinak pokračujte k verzi 2007.

word2007

Obr.1: Vzhled MS Word 2007 (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Verze 2003

První čtyři strany nechceme očíslovat – oddíl 1. Zbytek stránek číslovaný – oddíl 2.

 1. Svislým posuvníkem nebo kolečkem myši dojedeme na stránku 4 a kurzorem klikneme za poslední znak (respektive slovo). Také bude vhodné zapnout si zobrazení netisknutelných znaků ikonou enter.jpg. Rovněž viz obrázek č.2.
 2. enter2

  Obr.2: Zobrazit nebo skrýt netisknutelné znaky

 3. Po zobrazení netisknutelných znaků můžeme vidět například znaky ukončující odstavce (tedy entery – znak z ikony) a nebo dokonce tzv. konec stránky, který ukončuje text na stránce a přechází na stránku další. Jedná se o netisknutelné znaky a tedy, jako jakýkoliv znak, můžeme i tyto běžným způsobem smazat. To ale dělat nebudeme. Obr. 3 ukazuje, kam jsme klikli kurzorem. Rovněž nás budou zajímat informace na stavovém řádku: Vidíme, že jsme na stránce 4, odd1 říká, že stránka patří do oddílu č. 1 (protože jsme zatím oddíly nenastavovali, budou mít všechny stránky tuto informaci).
 4. Netisknutelné znaky a informace ve stavovém řádku

  Obr.3: Netisknutelné znaky a informace ve stavovém řádku

 5. Vytvoření nového oddílu dosáhneme možností z menu Vložit/Konec… (Obr. 4). Dialogové okno nabízí, který konec vložit. Zde bychom mohli vybrat již zmiňovaný konec stránky. My ale zvolíme Na stejné stránce a potvrdíme OK (Obr. 5).
 6. Vložit konec

  Obr.4: Volba Vložit/Konec…

  Zalomení \"Na stejné stránce\"

  Obr.5: Zvolíme zalomení „Na stejné stránce“

 7. Následující dva obrázky ukazují, co se změnilo ve stavovém řádku. Text nad netisknutelným znakem „Konec oddílu (průběžně)“ bude nyní patřit do oddílu 1. Text pod ním patří do oddílu 2. Můžeme se přesvědčit: Umístěme kurzor na stranu 4 a podívejme se do stavového řádku. Pak klikněme na stranu 5.

  Kromě číslování stránek bychom mohli pro různé oddíly nastavit např. ohraničení stránek, jejich orientaci (na šířku, na výšku) apod. Pokud bychom v menu Vložit/Konec… zvolili Na další stránce, vložil by se krom nových oddílu ještě také konec stránky. Mohli jsme klidně předtím konec stránky odmazat a vložit oddíly i tímto způsobem.

 8. Oddíl 1, strana 1-4

  Obr.6: Oddíl 1 pro strany 1 – 4

  Oddíl 2, strana 5 a dál

  Obr.7: Oddíl 2 pro strany 5 a dál

 9. Předtím než vložíme čísla stránek, je nutné se podívat do zápatí a záhlaví dokumentu a drobně jej poupravit. Zavoláme volbu Zobrazit/Záhlaví a zápatí.
 10. Zobrazit Záhlaví a zápatí

  Obr.8: Zobrazení záhlaví a zápatí

 11. Pokud se podíváme na přechod str. 4 a 5, uvidíme, že záhlaví a zápatí bylo rozděleno právě podle oddílů. Zobrazil se nám také panel nástrojů pro práci se záhlavím a zápatím. Na stranu 5 vložíme doprostřed do zápatí číslování. Klikněme na ikonku Přepnout mezi záhlavím a zápatím.
 12. Rozdílné záhlaví a zápatí

  Obr.9: Rozdílné záhlaví a zápatí

 13. V zápatí se dostaneme na střed stisknutím klávesy TAB.
  Čísla stránek bychom mohli vložit známou volbou z menu (Vložit/Čísla stránek…). My ale využijeme ikonky Vložit pole STRÁNKA na panelu nástrojů Záhlaví a zápatí.
 14. Vkládáme čísla stránek

  Obr.10: Vkládáme čísla stránek

 15. Kdo si nyní myslí, že je to hotové, ten se mýlí. Sice jsme vložili čísla stránek, ale POZOR: čísla se nevložila jen na str. 5 a dál, najdeme je také na stránkách 1 až 4. Jak je to možné? Podívejme se znovu pozorně na oblast záhlaví. Každé záhlaví a zápatí totiž navazuje na to předchozí, i když rozdělíme dokument na oddíly. To pro případ, že chcete mít např. stejné záhlaví v celém dokumentu, ale jiné zápatí apod.

  Abychom Word přesvědčili, že chceme mít opravdu i odlišné zápatí, na panelu nástrojů odklikneme ikonku Odkaz na předchozí. V tu chvíli se v oblasti zápatí zruší nápis Stejné jako minulé.

 16. Zrušení předchozího nastavení zápatí

  Obr.11: Zrušení předchozího nastavení zápatí

 17. Otázka pro zvídavé školáky: :-) Zmizela čísla z prvních 4 stran po našem nastavení? Pokud se přepneme na zápatí stránky 4, uvidíme, že nikoliv. To proto, že jsme sice vše nastavili, ale číslování tomu předcházelo. Jak se tedy zbavit číslování na oddílu 1? Jednoduše. Číslo na straně 4 vymažeme a vymažou se i čísla na předchozích stranách. Záhlaví a zápatí zavřeme ikonou Zavřít na panelu nástrojů.

  Vymazání čísla na str. 4

  Obr.12: Vymazání čísla na str. 4

 18. Ikonkou Uložit dokument uložíme a přesvědčíme se, že je vše tak, jak má být.
 19. Uložení souboru do stávajícího dokumentu

  Obr.13: Vše je hotové, dokument uložíme

Pozorní z vás mohou namítat, že jsme mohli nejprve zobrazit záhlaví a zápatí, na straně 5 vypnout propojení na předchozí zápatí a teprve potom vložit čísla stránek . Ano, to je nejrychlejší a nejsprávnější postup. My jsme si ukázali ten složitější, abychom viděli, kde může nastat chyba. Cílem tedy bylo pochopit, proč chyba nastala a jak jí odbourat, aby se nám to už nikdy nestalo.

Poznámka na závěr: Pokud bychom chtěli nečíslovat pouze první stránku, která v dlouhých dokumentech bývá titulní, nemusíme dokument dělit na oddíly. Přes menu Vložit/Čísla stránek… bychom jen nastavili, že nechceme číslovat první stránku. Vznikne tak speciální záhlaví a zápatí pro první stránku.

Ti z vás, co si chtějí návod pořádně procvičit, mohou využít připraveného cvičení.

Chci si číslování procvičit…

Verze 2007

První čtyři strany nechceme očíslovat – oddíl 1. Zbytek stránek číslovaný – oddíl 2.

 1. Svislým posuvníkem nebo kolečkem myši dojedeme na stránku 4 a kurzorem klikneme za poslední znak (respektive slovo). Také bude vhodné zapnout si zobrazení netisknutelných znaků ikonou enter.jpg. Rovněž viz obrázek č.2a.
 2. Zobrazit nebo skrýt netisknutelné znaky

  Obr.2a: Zobrazit nebo skrýt netisknutelné znaky

 3. Po zobrazení netisknutelných znaků můžeme vidět například znaky ukončující odstavce (tedy entery – znak z ikony) a nebo dokonce tzv. konec stránky, který ukončuje text na stránce a přechází na stránku další. Jedná se o netisknutelné znaky a tedy, jako jakýkoliv znak, můžeme i tyto běžným způsobem smazat. To ale dělat nebudeme. Obr. 3a ukazuje, kam jsme klikli kurzorem. Rovněž nás budou zajímat informace na stavovém řádku: Vidíme, že jsme na stránce 4, odd1 říká, že stránka patří do oddílu č. 1 (protože jsme zatím oddíly nenastavovali, budou mít všechny stránky tuto informaci).
 4. Zobrazení netisknutelných znaků

  Obr.3a: Netisknutelné znaky a informace ve stavovém řádku

 5. Vytvoření nového oddílu dosáhneme možností z pásu karet Rozložení, volba Konce, možnost Nepřetržitě. Toto menu nám nabízí, který konec vložit. Zde bychom mohli vybrat již zmiňovaný konec stránky (volba Strana), ale dělat to nebudeme.
 6. Rozložení stránky - konce - nepřetržitě

  Obr.4a: Rozložení stránky/Konce­/Nepřetržitě

 7. Následující dva obrázky ukazují, co se změnilo ve stavovém řádku. Text nad netisknutelným znakem „Konec oddílu (průběžné)“ bude nyní patřit do oddílu 1. Text pod ním patří do oddílu 2. Můžeme se přesvědčit: Umístěme kurzor na stranu 4 a podívejme se do stavového řádku. Pak klikněme na stranu 5.

  Kromě číslování stránek bychom mohli pro různé oddíly nastavit např. ohraničení stránek, jejich orientaci (na šířku, na výšku) apod. Pokud bychom na pásu karet Rozložení stránky zvolili Konce/Další stránka, vložil by se krom nových oddílu ještě také konec stránky. Mohli jsme klidně předtím konec stránky odmazat a vložit oddíly i tímto způsobem.

 8. Oddíl 1 pro strany 1 - 4

  Obr.5a: Oddíl 1 pro strany 1 – 4

  Oddíl 2 pro strany 5 a dál

  Obr.6a: Oddíl 2 pro strany 5 a dál

 9. MS Word 2007 umožňuje přímé vložení čísla stránek s okamžitou manipulací zápatí a záhlaví. Starší verze vložily číslování, ale záhlaví a zápatí se muselo zobrazit na druhý krok. Vložíme číslování: karta Vložení, ikona Číslo stránky, volba Dolní okraj stránky. Dále pak vybereme formátování a kliknutím čísla vložíme.
 10. Vložení číslování

  Obr.7a: Zobrazení záhlaví a zápatí

 11. Pokud se podíváme na přechod str. 4 a 5, uvidíme, že záhlaví a zápatí bylo rozděleno právě podle oddílů. Zobrazila se nám také nová karta Nástroje záhlaví a zápatí. Vidíme ale, že na všech stranách jsou čísla, jak v oddíle 1, tak v oddíle 2. Proč je tomu tak? Podívejme se do zápatí strany 5.

  Každé záhlaví a zápatí totiž navazuje na to předchozí (vpravo je vidět nápis Stejné jako minulé), i když rozdělíme dokument na oddíly. To pro případ, že chcete mít např. stejné záhlaví v celém dokumentu, ale jiné zápatí apod. Abychom Word přesvědčili, že chceme mít opravdu i odlišné zápatí, na pásu karty Nástroje záhlaví a zápatí odškrtneme volbu Propojit s předchozím. V tu chvíli se v oblasti zápatí zruší nápis Stejné jako minulé. Vše je vidět na obrázku 8a. Vybereme ikonu Přejít na záhlaví.

 12. Otázka pro zvídavé školáky: :-) Zmizela čísla z prvních 4 stran po našem nastavení? Pokud se přepneme na zápatí stránky 4, uvidíme, že nikoliv. To proto, že jsme sice vše nastavili, ale číslování tomu předcházelo. Jak se tedy zbavit číslování na oddílu 1? Jednoduše. Číslo na straně 4 vymažeme a vymažou se i čísla na předchozích stranách. Záhlaví a zápatí zavřeme ikonou Zavřít záhlaví a zápatí na kartě Návrh.

 13. Vymazání čísla na str. 4

  Obr.9a: Vymazání čísla na str. 4

 14. Dokument uložíme kliknutím na tlačítko Office/Uložit nebo ikonou Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup, a přesvědčíme se, že je vše tak, jak má být.
 15. Uložení dokumentu

  Obr.10a: Uložení dokumentu

Pozorní z vás mohou namítat, že jsme mohli nejprve zobrazit záhlaví a zápatí, na straně 5 vypnout propojení na předchozí zápatí a teprve potom vložit čísla stránek . Tak tomu šlo ve verzi 2003. 2007čky uvažují jinak: nejprve říkám co se má kam vložit, a potom si hraji s nastavením.

Nicméně udělat by to šlo: poklepáním na oblast záhlaví či zápatí se nám otevře. Byl by to jistě nejrychlejší a nejsprávnější postup. My jsme si ukázali ten složitější, abychom viděli, kde může nastat chyba. Cílem tedy bylo pochopit, proč chyba nastala a jak jí odbourat, aby se nám to už nikdy nestalo.

Poznámka na závěr: Pokud bychom chtěli nečíslovat pouze první stránku, která v dlouhých dokumentech bývá titulní, nemusíme dokument dělit na oddíly. Přes kartu Vložení/Čísla stránek… bychom čísla vložili a na nové kartě Návrh nastavili možnost Jiné na první stránce. Vznikne tak speciální záhlaví a zápatí pro první stránku.

Ti z vás, co si chtějí návod pořádně procvičit, mohou využít připraveného cvičení.

Chci si číslování procvičit…

Úkoly k procvičování

Cvičení začněte dokumentem Noviny.doc. Tam také najdete pokyny. Zbylé dva dokumenty jsou výsledky cvičení.

Noviny.doc Stáhnout
Noviny2-final.doc Stáhnout
Noviny-final.doc Stáhnout

Doufám, že vám tento průvodce bude užitečný. Pokud by něco nešlo, nesouhlasilo, nebo byla někde chyba, určitě napište do diskuse, rád vám odpovím.

Filip 07.06.2008

211 komentářů k příspěvku “Efektivně číslujeme stránky v MS Word”

 1. Ivana says:

  Stránky super, opravdu napsáno tak, že i já jako blondýnka jsem neměla problém naťukat a naformátovat si bakalářku :)) dík :-*

 2. Láďa says:

  Ahoj Filipe,
  dík za polidšťování ofisů. Řeším opačný problém. V převzatém hotovém dokumentu potřebuji ZRUŠIT ODDÍL včetně jeho obsahu, odlišně nastaveného záhlaví a zápatí. Žádná nápověda (ani Tvoje) s tím nepočítá, v Office 2010 neexistuje nástrojová ikona. Úspěšně jsem smazal obsah. Zůstala mi ale prázdná stránka se znakem odstavce a nemohu se ji zbavit. Delete způsobí smazání záhlaví a zápatí nastaveného v předchozím oddílu. Zkus prosím poradit! Díky.

 3. Láďa says:

  Geniální řešení jsou vždy jednoduchá. Po smazání konce stránky (který se mj. zobrazil až po dvojkliku do prázdného prostoru pod textem), nadbytečná stránka zmizela. Naformátované záhlaví jsem předtím zkopíroval vedle do prázdného dokumentu. V nástrojích záhlaví a zápatí jsem označil jsem „Jiné na první stránce“ a poté jsem záhlaví vložil znovu. Zápatí jsem řešil nově.

 4. Martin says:

  Jak se ve wordu vloží číslování x/y (x-číslo aktuální, y-celkový počet, případně např. x strana z y stran apod.) má na to word nějaké speciální znaky? Díky.

  • Filip says:

   Buď pomocí vložení polí Page a NumPage a nebo chvilku hledat a tato možnost bude v číslování také.

 5. Jirka says:

  Dobrý den,
  ve výše uvedeném způsobu číslování stránek jsem se zorientoval a snad i bez problémů, tak jsem začal vymýšlet dál :-).
  Rád bych číslování, ale ne stran, ale listů (z důvodu tisku na obě strany).
  Zatím se mi nepodařilo aby na 1. listu byla očíslovaná jen přední strana např. 1, zadní strana bez čísla a pak následuje 2. list a tedy na přední straně 2 a na zadní straně bez čísla atd.
  Zřejmě to bude přes jiné zápatí na liché a na sudé straně? nebo vložit jiný konec oddílu (ale jaký – sudý, lichý?).
  Děkuji za odpověď.

  • Filip says:

   Dobrý den, určitě. Je nutné vložit konce oddílu pro liché a sudé stránky. Pak je ještě možno u každého kombinovat, že bude jiná první stránka pro lichou či sudou část.

 6. Jíťa says:

  Moc díky, i mě se konečně dle návodu podařilo zvítězit nad číslováním ;-)

 7. Lucka says:

  Dobrý večer, Filipe,

  chci Vám hrozně moc poděkovat!! Děkuju, děkuju!! Nejsem agresivní typ, ale kvůli mé neschopnosti číslovat jsem už nebohé pc chtěla vyhodit z okna :-)) dodělávám diplomku a s číslování jsem si nevěděla rady :-( Ale díky Vám jsem to zvládla.

  Jste moc hodný! Mějte se hezky

  Lucka

 8. Markéta says:

  Díky moc!
  Konečně někdo napsal naprosto srozumitelný a jednoduchý návod. Jsem studentka a každou seminární práci se s tím potýkám.
  Takže konečně Halelujah!

 9. Pavla says:

  Ahoj, díky moc. Pomohlo mi to a doufám, že to pomůže i mým spolužákům, kteří se na fcb strašně rozčilovali, jak jim nejde očíslovat diplomka ;)

 10. Markéta Ž. says:

  Moc díky za návod, škoda jen, že když si Word hraje na intuitivní ovládání, nejde tohle udělat nějak jednodušeji. Díky Vám mohu diplomku odevzdat ve wordu a ne jako posledně v .pdf sloučeném ze dvou dokumentů :D

 11. MS says:

  Jak ale udělat aby čísla prvních stran poděkování obsah nebyla vůbec započtena v číslech stran, aby vlastní práce započala stranou 1….

  • Filip says:

   Myslím, že už se to tu někde psalo. VE formátu číslování lze nastavit číslovat od daného čísla. V tomto případě od č. 1.

 12. manipor says:

  Tedy dodnes jsem si myslel, že s Office něco málo umím, po dnešku zjišťuji že ne a navíc sem asi jediný Trotl, který to podle tohoto postupu prostě nedal dohromady :-(
  vrátím rodný list a letím na Mars :-(

 13. Vlasta says:

  Díky moc za radu, samotná bakalářka mi nedala tolik práce, jako snaha rovnající se zoufalství, zjistit jak číslovat stránky, aniž by číslovala první strana. Takže díky moc, pomohl si mi.

 14. Veronika says:

  Děkuju moc :-). Celý den jsem strávila nad číslováním, pak narazím na tento článek a hotovo do 5 minut :-). Ještě jednou moc děkuju :-).

 15. Petra says:

  Ahoj prosímtě udělala jsem přesný postup jak popisuješ všechno v pořádku akorát se mi stránka začla číslovat od 2…nevíš co s tím? díky

  • Filip says:

   Ahoj, v komentářích jistě najdeš odpověď. Ve formátu číslování stránek se dá nastavit číslování od určitého čísla.

 16. Míša says:

  Taky se připojím s poděkováním. Hlavně v čase dopisování bakalářek a diplomek tu máš asi pěkně živo:) Je to přesně jedna z těch drobností, které dají člověku při finalizaci práce pěkně (a hlavně zbytečně) zabrat. Díkydíky, Filipe! :-)

 17. Ivča says:

  Moc moc moc děkuju, zachráněna další diplomka :-) Koukám, že s tím má problém hodně lidí, takže se mi ulevilo hned dvakrát – že nejsem sama a že se mi to konečně povedlo… uff :-) Ještě jednou díky moc :-)

 18. Janickaaa says:

  Ahoj, taktéž se přidávám k děkujícím. Po cca 2 měsících hledání a zkoušení se nastavení díky tvému návodu povedlo :-). Super, že má aj obrázky a poradí i těm co maj nastavenou angličtinu. Dík moc za pomoc a posunutí mé bakalářky zas kousíček kupředu :-)

 19. TOMAS says:

  Dakujem. Velmi pomohlo usetrit cas a energiu!

 20. Jakub says:

  Zdravím. Také moc děkuju za rady.

 21. dodo says:

  Dakujem moc zo Slovenska Zajtra mi treba odovzdat bakalarku a dlho som hladal, a toto je rozhodne najlepsi navod aky som spomedzi vsetkych nasiel…

 22. Žaneta says:

  Děkuji mnohokrát přehledný návod, už jsem ho využila u dvou prací

 23. Karel says:

  Dík, skvělý :-)
  Nechceš udělat podobně další návody?
  Mě ten W2007 kolikrát tak vytočí…..

  Karel.

  • Filip says:

   Jeden čas jsem chtěl, ale moje současná práce mne natolik pohlcuje, že jsem večer rád, že mohu dělat něco jiného.;-)

 24. Aneta says:

  Děkuju moc z návod!!! 2 dny se nimrám v novém Wordu a konečně někdo, kdo mi to vysvětlil:-)

 25. Jana says:

  Moc mi to pomohlo, díky, ale prosím Vás, dá se nastavit i aby nebyly číslované nějaké stránky na konci? Např. neoznačené 1–4 a 26–30
  Děkuji za odpověď.

 26. Jana says:

  Povedlo se, díky :-)

 27. Jirka says:

  Prosím pěkně, nevím jestli mi budete umět poradit, ale nikde jsem nenašel žádnou pomoc. Mám wordovský dokument rozdělený oddíly a v každém odíle začíná číslování od 1. Zároveň je číslování založené na nadpisech druhého řádu, tedy nappříklad první strana kapitoly 2 je očíslovaná jako 2.1–1, čili první strana kapitoly 2.1 (dle nadpisu 2.1), která se nachází na stejné straně jako kapitola prvního řádu (nadpis prvního řádu) číslo 2. A tady začíná můj problém. Ve chvíli kdy dám vygenerovat obsah, tak všechny nadpisy druhého řádu (2.1; 2.2; 2.3…) jsou správně očíslované na prvních stranách (2.1–1; 2.2–1; 2.3–1…), ale nadpisy prvního řádu mají přidělené číslo strany z předchozí kapitoly druhého řádu, tedy v tomto případě nadpis čísl 2 má například stranu 1.2–1 . Nemáte prosím ponětí jak z toho ven?
  Děkuji

 28. Magda says:

  Mockrát děkuji :-) návod se dá dobře pochopit a obrázky jsou velice užitečné. Moc mi to pomohlo při maturitní práci.

 29. ewicek says:

  Díky, moc pomohlo!!!

 30. Pavel says:

  Chtěl jsem se zeptat na takovou věc. Vždy, když píši nějaký text a prokládám ho obrázky, mám problém, že pokud přidám obrázek třeba na začátek, tak popis pod obrázky musím přečíslovat a při několika takovýchto operacích a rozsáhlejším textu to zabere mnoho zbytečné práce.

  Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli je možné ve wordu udělat i něco jako je číslování třeba kapitol, tak jen samostatné číslo, které když někam vložím, tak se bude měnit podle toho, jestli jsem něco před něj vložil nebo naopak ubral, stejně jako třeba u číslování kapitol nebo výčtu něčeho. Děkuji Vám za odpověď.

  • Filip says:

   To Pavel: Lze při vkládání titulku použít Automatický titulek a navázat ho na vkládaný objekt (tabulka word, excel, obrázek atp.). Čísluje se pak přesně tak. Pokud by se čísla neměnila, doporučuji označit celý dokument a stisknout F9 – tím se aktualizují pole. Ovšem pozor: pokud by ještě někde bylo najěké další číslování (křížové odkazy atp.), i ty se mohou přečíslovat. ;-)

 31. Roman says:

  Super, moc díky

 32. Roman says:

  Super, moc díky!!

 33. Vaplínka says:

  Děkuju!!!! :)

 34. Michal says:

  Zdravím, taky si dovolím dotaz – než mi prdnou nervy..
  navazuji na jiný dotaz….je nějaká efektivní metoda, jak ve Wordu 2003 nastavit automatické číslování obrázků, aby bylo ve formátu:

  Nadpis úr. 1 – kapitola 1
  1.1 obr 1
  1.2 obr 2
  1.3 obr 3

  Nadpis úr. 1 – kapitola 2
  2.1 obr 1 v kap 2
  2.2 obr 2 v kap 2
  2.3 obr 3 v kap 2

  atd. , snažím se o to půl dne a nedaří se mi….potřebuji to pro závěrečnou práci, kde víc měním obrázky a ručné formát zabere mnoho času. děkuji.

  • Filip says:

   V tomto tvaru není. Doporučuji všechny titulky označit a na konci dopsání práce vše ručně dodělat.

 35. Silvie says:

  Mám problém. Rozdělila jsem dokument na oddíly, na 7 straně se mi správně čísluje 7, ale na dalších stranách už čísla nejsou. Když na 8. dodám 8, očíslují se mi opět i strany 1, 2, 3, 4, 5, 6. Co s tím?

 36. Marta says:

  Můžu se zeptat, nastavila jsem si podle návodu od určité strany, ale potřebuju ještě nemít očíslované přílohy na konci, jak to nastavím? Díky

  • Filip says:

   Marta: úplně stejně, je potřeba vytvořit další oddíl, kde číslování nebude vyplněno (smažete jej).

 37. Zdenda says:

  Ahoj,

  mockrát děkuji, velmi mi Tvůj článek pomohl.

  Už jsem byl, přiznám se, zoufalý…

  Měj se pěkně,
  Zdenda

 38. Jirka says:

  Díky za návod. Byla to ale i tak fuška :D

 39. Libi Nka says:

  Ahoj. Já s tím mám trošku problémy. číslování jsem nastavovala až po napsání své práce. Práce ma 22 stran. z Toho titulní strana a druhá strana s prohlášením nemá být číslována a číslování má začínat až od obsahu. Jenže mě to stále čísluje od titulní strany :/ Pokoušela jsem se podle postupu zde na MS Word 2007,ktrý mam ,ale nějak mě to nechce poslouchat:/

 40. Bakalářka says:

  Zdravím.

  Potřebovala bych pomoct s tímhle problémem: v souboru mám vložený oddíl na šířku. Umím ho očíslovat, ale až práci vytisknu a svážu, bude číslo stran tohothle oddílu vpravo nahoře a ještě ležaté ke čtenáři. Dá se nějak zajistit, aby bylo zápatí na stranách na šířku vlevo místo dole a čísla se psala kolmo k ostatnímu textu na této straně?

  Mockrát děkuju!

 41. Tereza says:

  Moc díky!!! Sice v XP, ale našla jsem všechno… hurá!!!

 42. Radka says:

  chci se zeptat zda a jak je možné zrušit již vytvořené oddíly, aby bylo možné udělat je znovu,nastala malá chyba a potřebovala bych to napravit a nevím jak….

 43. Radka says:

  potřebovala bych poradit jak odstranit již vytvořené oddíly abych je mohla předělat,bylo to udělané od špatné strany….

  • Filip says:

   To Radka: při zobrazených netisknutelných znacích je možné oddíl smazat deletem/klávesou backspace, jako kdyby to byl běžný znak. Bohužel se ale na stránky nad oddílem aplikuje nastavení následujícího oddílu. Tj. pokud jsme měli např. první tři stany na výšku a další na šířku, pak odstraněním oddílu budou všechny strany na šířku. :-)

 44. Rampa says:

  Díky moc, článek mi opravdu píchnul!!

 45. Leona says:

  Díky moc, článek mě zachránil!

 46. Karkulka says:

  Děkuju moc!
  Nejjednodušší návod, co mi ušetřil nervy a práci na bakalářce. :)

 47. Jaroslav says:

  Dá se, prosím, jiným způsobem než pomocí odstranění skrytého znaku „===========konec oddílu2===========­==“ odstranit oddíl?
  Děkuji za článek.

 48. Irena says:

  Dobrý den, mám na konci své práce přílohy, na těchto stránkách nemám číslování. Při generování obsahu se však zobrazují:
  .
  .
  4.1 XXXX….….…...55
  Závěr….….….…..60
  Přílohy 8
  Odrážky se mi podařilo zrušit, ale s číslováním si nevím rady.

  • Filip says:

   @Irena: Dobrý den,

   obsah není vázán na to, zda číslujete stránky nebo ne, obsah říká, jaká kapitola je na jaké straně. Chcete-li smazat číslování u vybraných kapitol, doporučuji odmazat stránky manuálně v obsahu po dokončení celé práce. Při aktualizaci nebo opětovném generování obsahu pamatujte na to, že se vám tam stránky opět zobrazí.

 49. Velice pomohlo,

  Po večeru stráveném marnými pokusy, byl tento článek spásou pro zoufalého upravovače bakalářky, z takových článků, mít celý kurz, chrochtám blahem. Tisíceré díky Filipe Rychetský.

  Několik poučení z krizového vývoje:

  Označení sekce se v stavovém řádku Wordu se nezobrazuje automaticky, je třeba ho zapnout ručne (pravým klepnutím na stavový řádek a zaškrtnutím pořadované kategorie.)

  Pozor na správný výběr typu zlomu „průběžně“ není totéž, čo
  „na nové stránce“, lechce sa pak stane, že se „z ničeho nic“ začnou číslovat jen liché stránky nebo se číslovaní neobjeví vůbec i když jsou sekce v záhlaví i patě určeny jasně a správně.

  Pozor na „propojit s předcházejícím“ v návrhu hlavičky a paty, obvykle je nutno vypnout ve VŠECH vytvořených sekcích a zamezit tak chaosu v následném číslování stránek.

  Jak stojí v článku VŽDY NEJDŘÍV vytvářet sekce na příslušných místech a POUZE POTOM definovat číslovaní, orientaci stránky její ohraničení, podbarvení atd.

  Tolik poučení z krizového vývoje. Ještě jednou díky, Filipe Rychetský!

 50. Lemon says:

  Bože, díky !! Prděla jsem se s tím nějakou chvíli, ale teď se cítím jako KING ! :D Pokořila jsem Word s vaší pomocí ;)

Zanechte komentář